MIESZKANIA NA PARTERZE

mieszkanie M1

M1

razem pow. użytkowa około 59,3 m2
0/1 3,0 m2
0/2 3,3 m2
0/3 10,9 m2
0/4 12,3 m2
0/5 5,4 m2
0/6 24,4 m2

mieszkanie M3

M3

razem pow. użytkowa około 59,9 m2
0/8 3,6 m2
0/9 1,3 m2
0/10 12,3 m2
0/11 5,1 m2
0/12 12,6 m2
0/13 25,0 m2

mieszkanie M5

M5

razem pow. użytkowa około 59,9 m2
0/15 3,6 m22
0/16 1,3 m2
0/17 12,3 m2
0/18 5,1 m2
0/19 12,6 m2
0/20 25,0 m2

mieszkanie M7

M7

razem pow. użytkowa około 60,8 m2
0/21 4,4 m2
0/22 2,1 m2
0/23 12,5 m2
0/24 5,8 m2
0/25 24,4 m2
0/26 11,6 m2

MIESZKANIA NA PIETRZE

mieszkanie M2

M2

razem pow. użytkowa około 59,9 m2
1/1 3,0 m2
1/2 3,4 m2
1/3 11,0 m2
1/4 12,5 m2
1/5 5,5 m2
1/6 24,5 m2

mieszkanie M4

M4

razem pow. użytkowa około 68,6 m2 (62,4 m2+6,2 m2)
0/7 3,5 m2
1/7 7,9 m2
1/8 11,8 m2
1/9 11,5 m2
1/10 7,8 m2
1/11 29,0 m2

mieszkanie M6

M6

razem pow. użytkowa około 68,6 m2 (62,4 m2+6,2 m2)
0/14 3,5 m2
1/12 7,9 m2
1/13 11,8 m2
1/14 11,5 m2
1/15 7,8 m2
1/16 29,0 m2

mieszkanie M8

M8

razem pow. użytkowa około 60,7 m2
1/17 4,4 m2
1/18 2,1 m2
1/19 12,5 m2
1/20 5,8 m2
1/21 24,3 m2
1/22 11,6 m2